Boogschieten is een veilige sport. Ondanks dat je met een wapen je sport beoefent, gebeuren er bijna nooit ongelukken. Dat komt omdat de regels op de vereniging streng zijn.

Bij de introductiecursus worden nieuwelingen als eerste de veiligheidsregels op de club uitgelegd. Maar ook ervaren schutters kunnen wel eens een steekje laten vallen. Wij spreken elkaar daarop aan. Op een nette manier, niet verwijtend, niet belerend, maar met respect voor elkaar. Maar als je je gedrag op de baan niet aanpast, dan kan je een waarschuwing krijgen en bij herhaalde overtreding, kan je uit de zaal verwijderd worden. Gelukkig hebben we dat laatste nog niet hoeven te doen.

We willen een veilige omgeving bieden voor al onze leden. Niet alleen omdat je met wapens bezig bent, maar ook onze leden moeten zich veilig voelen op de club. Niet alleen de fysieke veiligheid, maar ook zullen we pestgedrag niet accepteren.