Boogschieten is een veilige sport. Ondanks dat je met een wapen je sport beoefent, gebeuren er bijna nooit ongelukken. Dat komt omdat de regels op de vereniging streng zijn.

Bij de introductiecursus worden nieuwelingen als eerste de veiligheidsregels op de club uitgelegd. Maar ook ervaren schutters kunnen wel eens een steekje laten vallen. Wij spreken elkaar daarop aan. Op een nette manier, niet verwijtend, niet belerend, maar met respect voor elkaar. Maar als je je gedrag op de baan niet aanpast, dan kan je een waarschuwing krijgen en bij herhaalde overtreding, kan je uit de zaal verwijderd worden. Gelukkig hebben we dat laatste nog niet hoeven te doen.

We willen een veilige omgeving bieden voor al onze leden. Niet alleen omdat je met wapens bezig bent, maar ook onze leden moeten zich veilig voelen op de club. Niet alleen de fysieke veiligheid, maar ook zullen we pestgedrag niet accepteren.

Archery is a safe sport. Even though you practice your sport with a weapon, accidents almost never happen. This is because the rules of the club are strict. During the introductory course, newcomers are explained the safety rules at the club first. But even experienced shooters can sometimes make a mistake. We address each other about this. In a polite manner, not accusing, not pedantic, but with respect for each other. But if you do not adjust your behavior on the court, you may receive a warning and, if you repeat the violation, you may be removed from the court. Fortunately, we haven’t had to do the latter yet. We want to provide a safe environment for all our members. Not only because you are working with weapons, but our members must also feel safe at the club. Not only physical safety, but we will also not accept bullying behavior.