Welkom op de website van GHV Vector

Belangrijke mededelingen zullen we in onderstaande blauwe balk weergeven. Dit kunnen mededelingen over het openstellen van de wachtlijst voor instructie zijn, tijdelijke sluitingen van de club (i.v.m. vakantiesluiting) of andere mededelingen.

We will display important announcements in the blue bar below. These may be announcements about opening the waiting list for instruction, temporary closures of the club (due to holiday closure) or other announcements. These messages will be in Dutch only.

Kijk op de pagina ‘Instructie’ voor de actuele informatie over de cursussen. Check the ‘Instruction’ page for current information about the courses.

LET OP: sinds 30 mei 2023 werkt ons oude email-adres niet meer. Vanaf nu zijn wij bereikbaar via secretaris@ghv-vector.nl – Heb je tussen 30 mei en 16 juni 2023 ons gemaild op het oude adres (vector@home.nl) stuur dan de mail opnieuw en dan naar secretaris@ghv-vector.nl

PLEASE NOTE: since May 30, 2023, our old email address no longer works. From now on we can be reached via secretaris@ghv-vector.nl – If you emailed us at the old address (vector@home.nl) between May 30 and June 16, 2023, please send the email again to secretaris@ghv-vector. nl

DE WACHTLIJST VOOR INSTRUCTIE IS NOG GESLOTEN. Helaas, maar vanwege de grote hoeveelheid aanmeldingen voor de cursus moesten we de inschrijving voor de wachtlijst voorlopig sluiten. Inmiddels heeft iedereen die op de wachtlijst stond en gereageerd heeft op onze uitnodiging om te starten met lessen, de instructie gevolgd. Omdat de zomervakantie al weer voor de deur staat, starten we nu geen nieuwe cursussen op. Na de zomervakantie zullen we de wachtlijst weer openstellen. Kijk daarom op deze website of je je kan aanmelden.

THE WAITING LIST FOR INSTRUCTION IS STILL CLOSED. Unfortunately, due to the large number of registrations for the course, we had to close registration for the waiting list for the time being. Everyone who was on the waiting list and responded to our invitation to start lessons has now followed the lessons. Because the summer holidays are just around the corner, we are not starting any new courses at the moment. We will open the waiting list again after the summer holidays. Therefore, check this website to see if you can register.