Welkom op de website van GHV Vector

Belangrijke mededelingen zullen we in onderstaande blauwe balk weergeven. Dit kunnen mededelingen over het openstellen van de wachtlijst voor instructie zijn, tijdelijke sluitingen van de club (i.v.m. vakantiesluiting) of andere mededelingen.

We will display important announcements in the blue bar below. These may be announcements about opening the waiting list for instruction, temporary closures of the club (due to holiday closure) or other announcements. These messages will be in Dutch only.

Kijk op de pagina ‘Instructie’ voor de actuele informatie over de cursussen. Check the ‘Instruction’ page for current information about the courses.

LET OP: sinds 30 mei 2023 werkt ons oude email-adres niet meer. Vanaf nu zijn wij bereikbaar via secretaris@ghv-vector.nl – Heb je tussen 30 mei en 16 juni 2023 ons gemaild op het oude adres (vector@home.nl) stuur dan de mail opnieuw en dan naar secretaris@ghv-vector.nl

PLEASE NOTE: since May 30, 2023, our old email address no longer works. From now on we can be reached via secretaris@ghv-vector.nl – If you emailed us at the old address (vector@home.nl) between May 30 and June 16, 2023, please send the email again to secretaris@ghv-vector. nl

DE WACHTLIJST VOOR INSTRUCTIE IS VANAF 13 SEPTEMBER 2023 GESLOTEN. Helaas, maar vanwege de grote hoeveelheid aanmeldingen voor de cursus moeten we de inschrijving voor de wachtlijst voorlopig sluiten. Het heeft geen zin om mail te sturen om op de wachtlijst te komen. Pas als de wachtlijst is weggewerkt, dus als iedereen de cursus heeft gehad, zullen we op deze pagina vermelden dat de wachtlijst weer geopend wordt.

THE WAITING LIST FOR INSTRUCTION IS CLOSED AS OF SEPTEMBER 13, 2023. Unfortunately, due to the large number of registrations for the course, we have to close registration for the waiting list for the time being. There is no point in sending an email to get on the waiting list. Only when the waiting list has been eliminated, i.e. when everyone has taken the course, will we announce on this page that the waiting list will be opened again.