Bij Vector kan de jeugd vanaf 14 jaar beginnen met boogschieten. Dit is onze minimumleeftijd. Beneden de 14 jaar nemen wij geen jeugd aan voor instructie.

Verder gelden voor de jeugd dezelfde voorwaarden voor het aanmelden en zijn de kosten ook gelijk. Voor aanmelden en informatie over de kosten verwijzen wij naar de pagina ‘Instructie’.

Mocht blijken bij de eerste les dat de nieuwe jeugdschutter nog niet sterk genoegd is om te kunnen schieten, dan moeten we (helaas) de beslissing nemen om te stoppen met de instructie. Vaak is het voldoende een paar maanden te wachten en het daarna nog een keer te proberen. Dit wordt door de instructeur overlegd met (een van) de ouders of voogd. Bij jeugdige cursisten vragen wij altijd dat een ouder/voogd tenminste bij de eerste les aanwezig is (liefst bij de gehele cursus van drie lessen). Als ouder/voogd maak je dan gelijk kennis met de vereniging waar je kind wil gaan sporten en de instructeur of de secretaris kan dan nadere informatie over het vervolgtraject geven.

Jeugdschutters van 12 of 13 jaar, die bij een andere vereniging lid zijn en willen overstappen naar Vector kunnen contact opnemen met de secretaris (via email: secretaris@ghv-vector.nl). Na kennismaking en beoordeling over de schietvaardigheid, kunnen afspraken worden gemaakt over het lidmaatschap.

At Vector, youth can start archery from the age of 14. This is our minimum age. We do not accept youth under the age of 14 for instruction. Furthermore, the same conditions for registration apply to youth and the costs are also the same. For registration and information about the costs, please go to the ‘Instruction’ page. If it turns out during the first lesson that the new youth shooter is not yet strong enough to shoot, we will (unfortunately) have to make the decision to stop the instruction. It is often sufficient to wait a few months and then try again. This is discussed by the instructor with (one of) the parents or guardian. For young students, we always ask that a parent/guardian is present at least at the first lesson (preferably for the entire course of three lessons). As a parent/guardian, you will immediately be introduced to the club where your child wants to play sports and the instructor or secretary can then provide further information about the follow-up process. Youth shooters aged 12 or 13 who are members of another club and want to switch to Vector can contact the secretary (via email: secretaris@ghv-vector.nl). After introduction and assessment of shooting skills, agreements can be made about membership.