De Groninger Handboog Vereniging Vector is op 4 juli 1979 opgericht. We bestaan inmiddels meer dan 40 jaar. In die jaren hebben we op meerdere locaties onze sport beoefend. Enkele van deze locaties zijn: boerderij park Selwerd, drafbaan Stadspark, ALO van Swietenlaan. Sinds augustus 2007 schieten we op onze huidige locatie, nl. een gymzaal aan de Chopinlaan 2a.

The Groninger Handboog Vereniging Vector was founded on July 4, 1979. We have been around for more than 40 years now. During those years we practiced our sport at several locations. Some of these locations are: an old farmbuilding in Park Selwerd, Stadspark horseracetrack, ALO van Swietenlaan. Since August 2007 we have been shooting at our current location, a gymnasium at Chopinlaan 2a.

Boogschieten is een serieuze sport. Het is een van de oudste olympische sporten. Het ziet er makkelijk uit, maar schijn bedriegt. Zonder instructie zal je nooit een goede schutter worden.

Onze leden schieten met verschillende type bogen, zoals de olympische recurve, compound, barebow, traditionele boog, etc. We schieten alleen niet met kruisbogen. Binnen onze vereniging is het sociale aspect erg belangrijk. Iedereen kan op zijn/haar eigen niveau schieten. Helaas kunnen we maar op 1 dag in de week onze sport beoefenen, maar als je op zondagmorgen (fanatiek) wilt schieten, kan dat. In Noord Nederland zijn verschillende verenigingen actief en worden er regelmatig wedstrijden gehouden, waar onze leden aan mee kunnen doen (je moet dan wel zelf over een uitrusting beschikken). De meeste van onze leden schieten recreatief. Ze komen op zondagmorgen om te schieten, maar ook om even bij te praten, kopje koffie of thee er bij.

Archery is a serious sport. It is one of the oldest Olympic sports. It looks easy, but appearances can be deceiving. Without instruction you will never become a good archer. Our members shoot with different types of bows, such as the Olympic recurve, compound, barebow, traditional bow, etc. We just don’t shoot with crossbows. The social aspect is very important within our club. Everyone can shoot at his/her own level. Unfortunately, we can only practice our sport 1 day a week, but if you want to shoot (fanatical) on Sunday morning, you can. Various clubs are active in the Northern Netherlands and competitions are regularly held in which our members can participate (but you must have your own equipment). Most of our members shoot recreationally. They come on Sunday mornings to shoot, but also to catch up and have a cup of coffee or tea.

Wat verwachten wij van onze leden? Uiteraard dat je regelmatig komt boogschieten. Maar bij het opbouwen van de schietbanen hebben we wel hulp nodig. Ook bij het opruimen van het materiaal is hulp nodig. Wil je direct om half 10 beginnen met boogschieten, dan kom je uiterlijk om kwart over 9 om mee te helpen met het opbouwen. Blijf je tot het laatste moment, dan help je mee met opruimen. De club wordt volledig gerund door vrijwilligers, daardoor kunnen we de contributie laag houden.

Heb je nog nooit geschoten, maar lijkt het je een mooie sport, dan bieden wij een introductiecursus aan. Deze cursus bestaat uit drie lessen. De cursus kost 20 euro. Mocht je na afloop van de cursus lid worden van de vereniging, dan krijg je 20 euro korting op de eerste contributienota. Voor meer informatie verwijs ik je graag naar de pagina met uitgebreide informatie over de lessen en introductieperiode. Omdat we 1 op 1 lesgeven, betekent het vaak dat je wat langer moet wachten tot je aan de beurt bent voor de lessen, maar we geven liever elke cursist de aandacht die hij/zij verdient.

What do we expect from our members? Of course you come regularly for archery. But we do need help building the shooting ranges. Help is also needed when cleaning up the material. If you want to start archery immediately at half past nine, you should arrive at a quarter past nine at the latest to help with the set-up. If you stay until the last minute, you can help clean up. The club is run entirely by volunteers, which means we can keep membership fees low. If you have never shot before, but it seems like a fun sport to you, we offer an introductory course. This course consists of three lessons. The course costs 20 euros. If you become a member of the club after the course, you will receive a 20 euro discount on the first contribution invoice. For more information, I would like to refer you to the page with detailed information about the lessons and introductory period. Because we teach 1 on 1, it often means that you have to wait a little longer until it is your turn for lessons, but we prefer to give each student the attention he/she deserves.