Locatie/location: Gymzaal Chopinlaan 2a, Groningen

email: secretaris@ghv-vector.nl

Trainingsdag/trainingsday: zondag/sunday

tijdstip/timeslot: van/from 9:30 – 12:30 uur

In principe kunnen wij het hele jaar gebruik maken van de gymzaal, behalve tijdens de zomervakantieperiode (schoolvakantie) en als Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag op een zondag valt.

In principle, we can use the gym all year round, except during the summer holiday period (school holidays) and when Christmas Day and New Year’s Day fall on a Sunday.

Contributie:

Jeugd t/m 17 betaald op jaarbasis 79 euro, volwassenen vanaf 18 jaar betalen op jaarbasis 95 euro contributie. Dit is inclusief 10 euro NNHF contributie. Lidmaatschap van de vereniging is altijd op jaarbasis, wordt je gedurende het kalender jaar lid, dan wordt de contributie van het eerste lidmaatschapsjaar berekend over de resterende maanden van dat kalenderjaar. De club accepteert de Stadjerspas van de gemeente Groningen, voorwaarde is wel dat je eerst je volledige contributiebedrag hebt voldaan.

De NNHF is de Noord Nederlandse Handboog Federatie, waarbij de club is aangesloten.

Contribution:

Youth up to and including 17 years old, pay 79 euros annually, adults from the age off 18 years pay 95 euros annual contribution. This includes 10 euros NNHF contribution. Membership of the club is always on an annual basis. If you become a member during the calendar year, the contribution for the first year of membership will be calculated over the remaining months of that calendar year. The club accepts the Stadjerspas from the municipality of Groningen, provided that you have first paid your full contribution amount.

The NNHF is the North Dutch Archery Federation, to which the club is affiliated.

Locatie informatie: De gymzaal aan de Chopinlaan 2a in de Groninger wijk Helpman/Coendersborg is het makkelijkst bereikbaar op de fiets. Kom je met de auto dan zal je rekening moeten houden met het feit dat in de wijken Helpman en Coendersborg eenrichtingsverkeer in de meeste straten van kracht is. Met de auto kan je slechts via een route bij de gymzaal komen. Vanaf de Savornin Lohmanlaan ga je de Van Houtenlaan in. Aan het eind van de Van Houtenlaan ga je rechtsaf de Coendersweg in, bij de kruising rechtdoor de Sweelincklaan in. Aan het eind van de Sweelincklaan ga je rechtsaf de Chopinlaan in. Aan de linkerkant zie je een parkeerplaats rechts van het kinderdagverblijf. Als er ruimte is op de parkeerplaats kan je daar je auto parkeren. In de rechterhoek van de parkeerplaats staat een deur open. Ga daar naar binnen en loop door tot je niet verder kan. Daar is de ingang van de gymzaal. Kom niet op de bonnefooi, dat voorkomt teleurstellingen.

Location information: The gym at Chopinlaan 2a in the Helpman/Coendersborg district of Groningen is easiest to reach by bicycle. If you come by car, you will have to take into account the fact that one-way traffic is in force on most streets in the Helpman and Coendersborg districts. By car you can only get to the gym via one route. From Savornin Lohmanlaan you enter Van Houtenlaan. At the end of Van Houtenlaan, turn right into Coendersweg, and straight ahead at the intersection into Sweelincklaan. At the end of Sweelincklaan, turn right into Chopinlaan. On the left you will see a parking lot to the right of the daycare center. If there is space in the parking lot, you can park your car there. A door is open in the right corner of the parking lot. Go in there and keep walking until you can’t go any further. There is the entrance to the gym. Do not arrive without an appointment, this will avoid disappointment.

In de gymzaal is het dragen van schone sportschoenen verplicht.

It is mandatory to wear clean sports shoes in the gym.

Omdat de ingang van de gymzaal wat lastig te vinden is, staat hieronder nog een foto van de (dichte) deur. Ter oriëntatie kan je het groene bord aanhouden. Op zondagochtend staat de deur overigens open.

Als je een een uitnodiging voor de instructie hebt ontvangen van de secretaris, krijg je ook een routebeschrijving naar de gymzaal.

Because the entrance to the gym is a bit difficult to find, below is a photo of the (closed) door. For orientation you can follow the green sign. The door is open on Sunday morning. If you have received an invitation for the instruction from the secretary, you will also receive directions to the gym.