Per 25 mei 2018 is de AVG van kracht. De AVG moet de privacy van bezoekers van een website garanderen, maar ook verenigingen zijn gebonden aan de regels van de AVG.

Deze website gebruikt geen ‘cookies’ om gegevens van bezoekers te registreren.

De vereniging moet van haar leden uiteraard wel gegevens bewaren. Denk hierbij aan naam, adres en woonplaats gegevens, emailadres en telefoonnummer. Deze gegevens heeft de vereniging nodig om de verenigingsadministratie up to date te houden, contributienota’s op te kunnen maken en om belangrijke berichten voor de leden te kunnen verzenden. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

GHV Vector is aangesloten bij de Noord Nederlandse Handboog Federatie (NNHF). Basisgegevens, zoals naam, voorletters en geboortedatum moeten wij aan de NNHF doorgeven. Deze gegevens zijn o.a. noodzakelijk i.v.m. verzekering en wedstrijd klassering.

The GDPR came into effect on May 25, 2018. The GDPR must guarantee the privacy of visitors to a website, but cluba are also bound by the rules of the GDPR. This website does not use ‘cookies’ to register visitor data. The club must of course retain data about its members. This includes name, address and place of residence details, email address and telephone number. The club needs this information to keep the club administration up to date, to prepare contribution invoices and to send important messages to the members. This information is not provided to third parties. GHV Vector is affiliated with the North Netherlands Archery Federation (NNHF). We must provide basic information, such as name, initials and date of birth, to the NNHF. This data is necessary, among other things, in connection with insurance and tournament classification.