Per 25 mei 2018 is de AVG van kracht. De AVG moet de privacy van bezoekers van een website garanderen, maar ook verenigingen zijn gebonden aan de regels van de AVG.

Deze website gebruikt geen ‘cookies’ om gegevens van bezoekers te registreren.

De vereniging moet van haar leden uiteraard wel gegevens bewaren. Denk hierbij aan naam, adres en woonplaats gegevens, emailadres en telefoonnummer. Deze gegevens heeft de vereniging nodig om de verenigingsadministratie up to date te houden, contributienota’s op te kunnen maken en om belangrijke berichten voor de leden te kunnen verzenden. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

GHV Vector is aangesloten bij de Noord Nederlandse Handboog Federatie (NNHF). Basisgegevens, zoals naam, voorletters en geboortedatum moeten wij aan de NNHF doorgeven. Deze gegevens zijn o.a. noodzakelijk i.v.m. verzekering en wedstrijd klassering.